Thema werking

Dagelijks doen onze kind begeleiders activiteiten met onze kinderen. Dit zowel met baby’s als met peuters. Als organisatie bieden we een leidraad aan door maandthema’s te voorzien. Bij de activiteiten zorgen we ervoor dat alle dimensies van ons Memo-Q systeem aan bod komen. Deze zijn namelijk welbevinden, betrokkenheid, omgeving, educatieve ondersteuning en gezinnen en diversiteit.

Begeleide activiteiten zijn activiteiten die georganiseerd worden door de begeleiding om de kinderen iets bij te brengen en om hen een fijne tijd te bezorgen. Vaak wordt er bij activiteiten gedacht aan knutselactiviteiten, maar dit is zeker niet waar. Begeleide activiteiten zijn ook ontwikkelingsgerichte spelletjes, bewegingsspelletjes, muziek maken, poppenkast,……

 

Bij het organiseren van begeleide activiteiten is het de bedoeling om zoveel mogelijk te werken op de 5 ontwikkelingsgebieden:

 • De fysieke en motorische ontwikkeling
 • De Cognitieve ontwikkeling
 • De spraak- en taalontwikkeling
 • De psychosociale ontwikkeling
 • De morele ontwikkeling

 

Onze maandthema’s zijn:

 • Januari: Winter
 • Februari: Gevoelens
 • Maart: Voertuigen
 • April: Lente
 • Mei: Wat lust ik allemaal?
 • Juni: Muziek
 • Juli: Zomer
 • Augustus: Mijn lichaam
 • September: Beroepen
 • Oktober: Herfst
 • November: Ons huis
 • December: Feest in december

 

Onze activiteiten worden zo opgedeeld dat ze steeds tegemoet komen aan:

 • actief stimulerende begeleiding
 • het stimuleren va exploratie
 • aandacht voor het kind-perspectief
 • hoe bevorderen we relaties tussen de kinderen

Rondleiding in De Ravotterkes

 • All
 • Leefruimte
 • Slaapvertrekken
 • Voorgevel
load more hold SHIFT key to load all load all

Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid is vooral afgestemd op de interesse, de belevingswereld, het ontwikkelingsniveau en de toestand van de kinderen. Ieder kind ontvangt zodoende ontwikkelingskansen op maat, waardoor deze zo optimaal mogelijk verlopen.

Dit volgens de 6 dimensies van de pedagogische norm Memo-Q 

 

 • Welbevinden
 • Betrokkenheid
 • Emotionele ondersteuning
 • Educatieve ondersteuning
 • Omgeving
 • Gezinnen en diversiteit

 

Door te werken met het Memo-Q document kunnen we als organisatie perfect onze pedagogische kwaliteit meten en monitoren. Hierdoor kunnen we heel makkelijk bijsturen waar nodig is.

Om te kijken hoe elk kind individueel dit ervaart gebruiken we het ZIKO-VO instrument. Met dit instrument kunnen we kijken hoe de kinderen zich in onze opvang voelen en of ze geboeid bezig zijn. Zo kunnen wij als opvang afstemmen op wat de kinderen nodig hebben.

ZIKO-VO geeft ons een eenvoudige en betrouwbare kijk op hoe de kinderen zich in de opvang voelen. We gaan na in welke mate de kinderen zich in de opvang thuis voelen (welbevinden) en in welke mate ze van de activiteiten genieten en geboeid bezig zijn (betrokkenheid).

Met het ZIKO-VO kunnen we onze aanpak in onze opvang gericht verbeteren.

Ons pedagogisch beleid bevat ook een belangrijk “wenbeleid”. Ons wenbeleid is opgenomen in ons huishoudelijk reglement. Door een uitgewerkt wenbeleid te hebben, maken we het mogelijk om de overgang van de thuissituatie naar de opvang geleidelijk te laten verlopen. Hierdoor zal het kind minder stress ervaren. Het kind kan wennen aan een nieuwe omgeving, geuren, geluiden, stemmen van de begeleiding, een ander ritme…..

Tijdens het wenbeleid is het ook belangrijk dat we de vertrouwensrelatie tussen kind, zijn ouders en de begeleider laten groeien. Ook gebruiken wij de wenmomenten om met de ouders praktische info uit te wisselen over het dagritme en de gewoontes van het kind en over de werking van de opvang.

In ons pedagogisch beleid hanteren onze begeleiders de visie van Positief opvoeden. Elk kind is uniek. In het positief opvoeden hanteren wij 5 principes die een kind alle kansen geven om zich veilig te voelen zodat het zelfzeker op verkenning kan gaan.

 

 • Al onze begeleiders werken aan een ondersteunende en warme relatie met het kind
 • Al onze begeleiders kijken positief naar de kinderen
 • Al onze begeleiders hebben realistische verwachtingen
 • Al onze begeleiders geven veel complimentjes aan de kinderen en reageren duidelijk op wat de kinderen doen
 • We zorgen goed voor mekaar

Heb je vragen?

Contacteer ons

Over ons

De Ravotterkes behoort tot de groep kinderopvang in je buurt.


De Ravotterkes
Putsesteenweg9

2820 Bonheiden

Tel: 015/64.68.00   
info@kinderopvanginjebuurt.be 

Ondernemingsnummer: 759.909.579

Openingsuren

De Ravotterkes is alle werkdagen open van 7.30u tot 18.00u.

Indien nodig kunnen de ouders nog gebruik maken van de flexibele opvang van 6.30 u – 20.00 u, mits bijbetaling.

Een rondleiding aanvragen

Een rondleiding in 1 van onze kinderdagverblijven,

vul hier het aanvraagformulier in