Welkom bij De Ravotterkes

Beste ouders,

Hartelijk dank voor uw interesse in één van onze kinderdagverblijven.  Wij vormen één grote groep van kinderdagverblijven.

Onze groepsnaam is kinderopvang in je buurt. U bevindt zich hier op de website  van ons verblijf " De Ravotterkes".

Wij zijn een groep van kinderdagverblijven die heel veel belang hechten aan het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind.

Elk kind is uniek.

Al onze kinderdagverblijven zijn geschikt voor alle kindjes van 0 tot 3 jaar.  Elk team in elk kinderdagverblijf stelt zich tot doel een toegevoegde waarde te leveren aan het gezin en te zorgen voor continuïteit. Wij doen spelactiviteiten apart per leeftijd.

Onze visie draagt ook bij tot een pedagogische ontwikkeling die samengaat met de zorg van uw kindje.

Onze opvang omvat de verzorging, voeding en pedagogische begeleiding van de kinderen.  Het dagelijkse contact met onze ouders vinden wij ook heel belangrijk..  Wij staan garant voor openheid en wederzijds vertrouwen.

Wij werken ook inclusief.  Kindjes met een beperking zijn ook welkom bij ons.  Samen bekijken we wat we kunnen betekenen om de beperking in de groep zo goed mogelijk op te vangen.  

De rol van ons team is complementair met die van het gezin. De ravotterkes willen een veilig kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.

We hebben een basisstructuur waarin we werken volgens de leeftijd van het kind.

Hierin proberen we alle aspecten de aandacht te geven zoals begeleidende activiteiten, vrij spel, verzorging, eetmomentjes & slaaptijden.

Wij streven ook naar een vlotte overgang van de kinderopvang naar het kleuteronderwijs. 

Wij hopen dan ook dat wij u via deze website een zo volledig mogelijk beeld kunnen geven van onze werking en onze doelstellingen.

Rondleiding in De Ravotterkes

 • All
 • Leefruimte
 • Slaapvertrekken
 • Voorgevel
load more hold SHIFT key to load all load all

Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid is vooral afgestemd op de interesse, de belevingswereld, het ontwikkelingsniveau en de toestand van de kinderen. Ieder kind ontvangt zodoende ontwikkelingskansen op maat, waardoor deze zo optimaal mogelijk verlopen.

Dit volgens de 6 dimensies van de pedagogische norm Memo-Q 

 

 • Welbevinden
 • Betrokkenheid
 • Emotionele ondersteuning
 • Educatieve ondersteuning
 • Omgeving
 • Gezinnen en diversiteit

 

Door te werken met het Memo-Q document kunnen we als organisatie perfect onze pedagogische kwaliteit meten en monitoren. Hierdoor kunnen we heel makkelijk bijsturen waar nodig is.

Om te kijken hoe elk kind individueel dit ervaart gebruiken we het ZIKO-VO instrument. Met dit instrument kunnen we kijken hoe de kinderen zich in onze opvang voelen en of ze geboeid bezig zijn. Zo kunnen wij als opvang afstemmen op wat de kinderen nodig hebben.

ZIKO-VO geeft ons een eenvoudige en betrouwbare kijk op hoe de kinderen zich in de opvang voelen. We gaan na in welke mate de kinderen zich in de opvang thuis voelen (welbevinden) en in welke mate ze van de activiteiten genieten en geboeid bezig zijn (betrokkenheid).

Met het ZIKO-VO kunnen we onze aanpak in onze opvang gericht verbeteren.

Ons pedagogisch beleid bevat ook een belangrijk “wenbeleid”. Ons wenbeleid is opgenomen in ons huishoudelijk reglement. Door een uitgewerkt wenbeleid te hebben, maken we het mogelijk om de overgang van de thuissituatie naar de opvang geleidelijk te laten verlopen. Hierdoor zal het kind minder stress ervaren. Het kind kan wennen aan een nieuwe omgeving, geuren, geluiden, stemmen van de begeleiding, een ander ritme…..

Tijdens het wenbeleid is het ook belangrijk dat we de vertrouwensrelatie tussen kind, zijn ouders en de begeleider laten groeien. Ook gebruiken wij de wenmomenten om met de ouders praktische info uit te wisselen over het dagritme en de gewoontes van het kind en over de werking van de opvang.

In ons pedagogisch beleid hanteren onze begeleiders de visie van Positief opvoeden. Elk kind is uniek. In het positief opvoeden hanteren wij 5 principes die een kind alle kansen geven om zich veilig te voelen zodat het zelfzeker op verkenning kan gaan.

 

 • Al onze begeleiders werken aan een ondersteunende en warme relatie met het kind
 • Al onze begeleiders kijken positief naar de kinderen
 • Al onze begeleiders hebben realistische verwachtingen
 • Al onze begeleiders geven veel complimentjes aan de kinderen en reageren duidelijk op wat de kinderen doen
 • We zorgen goed voor mekaar

Heb je vragen?

Contacteer ons

Over ons

De Ravotterkes behoort tot de groep kinderopvang in je buurt.


De Ravotterkes
Putsesteenweg9

2820 Bonheiden

Tel: 015/64.68.00   
info@kinderopvanginjebuurt.be 

Ondernemingsnummer: 759.909.579

Openingsuren

De Ravotterkes is alle werkdagen open van 7.30u tot 18.00u.

Indien nodig kunnen de ouders nog gebruik maken van de flexibele opvang van 6.30 u – 20.00 u, mits bijbetaling.

Een rondleiding aanvragen

Een rondleiding in 1 van onze kinderdagverblijven,

vul hier het aanvraagformulier in