Privacy
G.D.P.R WETGEVING
Privacyverklaring

Bij het opmaken van een schriftelijke overeenkomst heeft Kinderopvang in je buurt verschillende persoonlijke gegevens nodig van de ouders en het kind. Wij handelen volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Al onze medewerkers zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht tijdens en na hun dienstverband.

 
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van kinderen en de gezinnen worden gebruikt voor:

De ouderbijdrage vast te kunnen stellen

De klantenadministratie

De facturatie via een boekhoudprogramma

De naleving van de vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang

De ontwikkeling van een beleid

De naleving van de subsidievoorwaarden

De kinderopvangtoeslag

 
Rechtsgrond

We verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van artikel 24 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters. Hierin staat welke gegevens we nodig hebben.

We verwerken je persoonsgegevens in het kader van artikel 52 van het decreet tot regeling van de toelagen van het kader van het gezinsbeleid. Hierin staat welke gegevens we nodig hebben.

 
Recht van het gezin

Je kan de gegevens van jou of je kind op elk moment inkijken, laten verwijderen of de verwerking ervan laten te beperken. Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen. Als je verandert van opvang kan je vragen om jou gegevens door te geven aan een nieuwe opvang.

 
Algemeen beeldmateriaal (foto’s – filmpjes), ed…..

In de opvang worden foto’s en filmpjes van groepsactiviteiten gemaakt, al dan niet met ouders, die gebruikt worden om een leermethode uit te werken over het gedrag van de kinderen, leuke momenten vastleggen of om door te sturen naar de ouders. Indien je hier niet in toestemt gelieve dit dat duidelijk te communiceren naar ons. Bij de start van de opvang wordt er een toestemmingsformulier ondertekend waarop je duidelijk kan vermelden of dit mag met beeldmateriaal van je kind of niet.

 
Bewaarperiode

Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke regelgeving. Wij houden alle gegevens bij voor een periode van tien jaar, indien u wenst dat wij deze informatie sneller verwijderen dient u ons een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De periode van tien jaar is opgesteld in het kader van fiscale redenen.

Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke regelgeving. Wij houden alle gegevens bij voor een periode van tien jaar, indien u wenst dat wij deze informatie sneller verwijderen dient u ons een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . De periode van tien jaar is opgesteld in het kader van fiscale redenen.

 
Overmaken aan derden en vertrouwelijkheid

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018. Dit geldt zowel voor de verwerking door onze opvang als door onze mogelijke onderaannemers bijvoorbeeld een IT-bedrijf, D-Care, boekhoudprogramma, … die de persoonsgegevens verwerken.

Rondleiding in De Ravotterkes

 • All
 • Leefruimte
 • Slaapvertrekken
 • Voorgevel
load more hold SHIFT key to load all load all

Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid is vooral afgestemd op de interesse, de belevingswereld, het ontwikkelingsniveau en de toestand van de kinderen. Ieder kind ontvangt zodoende ontwikkelingskansen op maat, waardoor deze zo optimaal mogelijk verlopen.

Dit volgens de 6 dimensies van de pedagogische norm Memo-Q 

 

 • Welbevinden
 • Betrokkenheid
 • Emotionele ondersteuning
 • Educatieve ondersteuning
 • Omgeving
 • Gezinnen en diversiteit

 

Door te werken met het Memo-Q document kunnen we als organisatie perfect onze pedagogische kwaliteit meten en monitoren. Hierdoor kunnen we heel makkelijk bijsturen waar nodig is.

Om te kijken hoe elk kind individueel dit ervaart gebruiken we het ZIKO-VO instrument. Met dit instrument kunnen we kijken hoe de kinderen zich in onze opvang voelen en of ze geboeid bezig zijn. Zo kunnen wij als opvang afstemmen op wat de kinderen nodig hebben.

ZIKO-VO geeft ons een eenvoudige en betrouwbare kijk op hoe de kinderen zich in de opvang voelen. We gaan na in welke mate de kinderen zich in de opvang thuis voelen (welbevinden) en in welke mate ze van de activiteiten genieten en geboeid bezig zijn (betrokkenheid).

Met het ZIKO-VO kunnen we onze aanpak in onze opvang gericht verbeteren.

Ons pedagogisch beleid bevat ook een belangrijk “wenbeleid”. Ons wenbeleid is opgenomen in ons huishoudelijk reglement. Door een uitgewerkt wenbeleid te hebben, maken we het mogelijk om de overgang van de thuissituatie naar de opvang geleidelijk te laten verlopen. Hierdoor zal het kind minder stress ervaren. Het kind kan wennen aan een nieuwe omgeving, geuren, geluiden, stemmen van de begeleiding, een ander ritme…..

Tijdens het wenbeleid is het ook belangrijk dat we de vertrouwensrelatie tussen kind, zijn ouders en de begeleider laten groeien. Ook gebruiken wij de wenmomenten om met de ouders praktische info uit te wisselen over het dagritme en de gewoontes van het kind en over de werking van de opvang.

In ons pedagogisch beleid hanteren onze begeleiders de visie van Positief opvoeden. Elk kind is uniek. In het positief opvoeden hanteren wij 5 principes die een kind alle kansen geven om zich veilig te voelen zodat het zelfzeker op verkenning kan gaan.

 

 • Al onze begeleiders werken aan een ondersteunende en warme relatie met het kind
 • Al onze begeleiders kijken positief naar de kinderen
 • Al onze begeleiders hebben realistische verwachtingen
 • Al onze begeleiders geven veel complimentjes aan de kinderen en reageren duidelijk op wat de kinderen doen
 • We zorgen goed voor mekaar

Heb je vragen?

Contacteer ons

Over ons

De Ravotterkes behoort tot de groep kinderopvang in je buurt.


De Ravotterkes
Putsesteenweg9

2820 Bonheiden

Tel: 015/64.68.00   
info@kinderopvanginjebuurt.be 

Ondernemingsnummer: 759.909.579

Openingsuren

De Ravotterkes is alle werkdagen open van 7.30u tot 18.00u.

Indien nodig kunnen de ouders nog gebruik maken van de flexibele opvang van 6.30 u – 20.00 u, mits bijbetaling.

Een rondleiding aanvragen

Een rondleiding in 1 van onze kinderdagverblijven,

vul hier het aanvraagformulier in