Welkom bij De Ravotterkes

Beste ouders,

Hartelijk dank voor uw interesse in één van onze kinderdagverblijven.  Wij vormen één grote groep van kinderdagverblijven.

Onze groepsnaam is kinderopvang in je buurt. U bevindt zich hier op de website  van ons verblijf " De Ravotterkes".

Wij zijn een groep van kinderdagverblijven die heel veel belang hechten aan het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind.

Elk kind is uniek.

Al onze kinderdagverblijven zijn geschikt voor alle kindjes van 0 tot 3 jaar.  Elk team in elk kinderdagverblijf stelt zich tot doel een toegevoegde waarde te leveren aan het gezin en te zorgen voor continuïteit. Wij doen spelactiviteiten apart per leeftijd.

Onze visie draagt ook bij tot een pedagogische ontwikkeling die samengaat met de zorg van uw kindje.

Onze opvang omvat de verzorging, voeding en pedagogische begeleiding van de kinderen.  Het dagelijkse contact met onze ouders vinden wij ook heel belangrijk..  Wij staan garant voor openheid en wederzijds vertrouwen.

Wij werken ook inclusief.  Kindjes met een beperking zijn ook welkom bij ons.  Samen bekijken we wat we kunnen betekenen om de beperking in de groep zo goed mogelijk op te vangen.  

De rol van ons team is complementair met die van het gezin. De ravotterkes willen een veilig kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.

We hebben een basisstructuur waarin we werken volgens de leeftijd van het kind.

Hierin proberen we alle aspecten de aandacht te geven zoals begeleidende activiteiten, vrij spel, verzorging, eetmomentjes & slaaptijden.

Wij streven ook naar een vlotte overgang van de kinderopvang naar het kleuteronderwijs. 

Wij hopen dan ook dat wij u via deze website een zo volledig mogelijk beeld kunnen geven van onze werking en onze doelstellingen.

Rondleiding in De Ravotterkes

  • All
  • Leefruimte
  • Slaapvertrekken
  • Voorgevel
load more hold SHIFT key to load all load all

Pedagogische begeleiding

Wij streven ernaar dat elk kindje zich thuis voelt bij ons.

Iedereen wordt veel geknuffeld door alle begeleidsters, ook door onze stagairs en vrijwilligers.

 

Kwaliteit is voor ons ook gebaseerd op een dagelijkse dialoog met onze ouders dit door middel van een computersysteem. Onze kindjes worden per dag dat ze aanwezig zijn, in een systeem van D-care ingetikt. Per dag krijgen de ouders een uitgebreid verslag van het verloop van de dag.

 

Alle kinderen hebben andere talenten en ontwikkelen zich verschillend. Aan ons om hen te begeleiden in hun groei tot zelfstandigheid door hen vrije en geleide activiteiten aan te bieden aangepast aan hun leeftijd.

De Speelzaal is ook opgesplitst in speciaal ingerichte hoeken, speelhoeken voor symbolische spelen bv. Kookhoek, de poppenhoek, een zithoekje om te lezen, een knutselhoek, een autohoek ed……

 

In elke kribbe hebben we een terras en grote tuin. Op het terras kunnen onze kindjes zich uitleven met aangepaste fietsen, tekenen met stoepkrijt, schommelen ed… Op het grasplein doen we begeleide spelactiviteiten zoals kringspelen.

 

Elke week werken wij rond een thema. Rond dit thema draaien de knutselwerkjes, de activiteiten ed……

Kinderen worden nooit verplicht om deel te nemen aan de activiteiten, maar meestal zijn deze activiteiten zo uitnodigend dat ze vanzelf graag willen meespelen. Wat onze kindjes overdag hebben gemaakt of gespeeld, wordt ook in D-care vermeld.

 

Het kindje leert, amuseert en affirmeert zich door de vrije en geleide activiteiten. De bedoeling is het kind te stimuleren: de zintuigen, de handigheid, de beweeglijkheid van het lichaam, de taalontwikkeling, experimenteren, leven in een gemeenschap, opbouwen van de persoonlijkheid en de ontwikkeling van het verstand, zelfredzaamheid, al deze zaken bouwen wij op aangepast aan de leeftijd van het kindje.

Heb je vragen?

Contacteer ons

Over ons

De Ravotterkes behoort tot de groep kinderopvang in je buurt.


De Ravotterkes
Putsesteenweg9

2820 Bonheiden

Tel: 015/64.68.00   
info@kinderopvanginjebuurt.be 

Ondernemingsnummer: 759.909.579

Openingsuren

De Ravotterkes is alle werkdagen open van 7.30u tot 18.00u.

Indien nodig kunnen de ouders nog gebruik maken van de flexibele opvang van 6.30 u – 20.00 u, mits bijbetaling.

Een rondleiding aanvragen

Een rondleiding in 1 van onze kinderdagverblijven,

vul hier het aanvraagformulier in